Jak utworzyć link z koordynatami?

W module e-Nekrologów jest możliwość wstawienia własnego linku do punktu na mapie. Nie jest to wymagane, gdy po wpisaniu pełnego adresu link na pinezce wygeneruje się poprawnie. Własny link daje jednak możliwość precyzyjnego zaznaczenia dowolnego punktu na mapie, na przykład kwatery na cmentarzu. Przedstawiamy krótką instrukcję jak utworzyć taki link.

1. Na mapie Google (https://www.google.com/maps/) kliknąć raz lewym przyciskiem myszy, aż pojawi się tam szara ikonka z pinezką.

2. Na dole pojawi się prostokąt z adresem. Należy kliknąć w koordynaty.

3. Po lewej stronie pojawią się koordynaty oraz dostępne opcje. Należy kliknąć „Udostępnij”.

4. Pojawi się link do udostępniania. Należy go skopiować i wkleić w pole na link do mapy

Można także wyszukać na mapie obiekt (np. cmentarz, kaplicę) i przy nim kliknąć „Udostępnij”

cmentarz

5. Otrzymany link należy wkleić w pole „link do mapy”

link do mapy