REGULAMIN OGLĄDANIA TRANSMISJI Z POGRZEBU

Niniejszy regulamin określa warunki korzystania ze strony e-Nekrologi.com oraz transmisji online emitowanych na stronie zakładu pogrzebowego. Każda osoba, która chce skorzystać z usługi oglądania pogrzebu online, zobligowana jest do przeczytania i zaakceptowania regulaminu.

Celem transmisji pogrzebów jest umożliwienie rodzinie i znajomym Zmarłego zdalnego uczestniczenia w pogrzebie. Emitowane ceremonie pogrzebowe odbywają się w czasie rzeczywistym, a twórcy strony nie ponoszą odpowiedzialności za możliwe wydarzenia mogące wywołać zgorszenie, niepokój, silne wzruszenie, czy jakiekolwiek inne odczucia. W związku z tym, że transmisja odbywa się online, zarówno twórcy strony PogrzebyOnline.com, jak i zakład pogrzebowy nie mają wpływu na działania osób trzecich oraz niezawinioną niewystarczającą jakość łącza internetowego.

  1. Postanowienia wstępne

1.1. Użytkownik korzystający z transmisji online musi mieć ukończone 18 lat. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć zdalnie w uroczystości ostatniego pożegnania za zgodą rodzica lub opiekuna.

1.2 Zakład pogrzebowy udostępnia unikalny link najbliższej rodzinie lub osobie odpowiedzialnej za organizację pogrzebu, która następnie może przesłać link do transmisji wybranym osobom. Zabrania się publikowania linku osobom postronnym bez zgody najbliższej rodziny lub osób odpowiedzialnych za organizację pogrzebu. Zabronione jest udostępnianie linka w dniu innym niż dzień organizacji uroczystości pogrzebowej.

1.3 Jeśli transmisja online jest zabezpieczona hasłem to zabrania się publikowania i udostępniania hasła do transmisji bez pozwolenia najbliższej rodziny lub osób odpowiedzialnych za organizację pogrzebu.

1.4 Zabrania się robienia zdjęć i wykonywania zrzutów ekranu celem opublikowania zdjęć z transmisji pogrzebu online bez zgody rodziny lub osób odpowiedzialnych za organizację pogrzebu.

  1. Treści 

2.1 Pracownicy zakładu pogrzebowego oraz twórcy systemu PogrzebyOnline.com nie ponoszą odpowiedzialności za zachowanie osób trzecich, oraz nie mają wpływu na działania osób postronnych uczestniczących w ceremonii ostatniego pożegnania. W tym nikt z pracowników zakładu pogrzebowego, jak i twórców strony PogrzebyOnline.com nie może zostać obarczony winą za niecenzuralne słowa lub nietaktowne zachowania uczestników pogrzebu oraz osób postronnych.

2.2 Każda osoba decydująca się na obejrzenie transmisji online z pogrzebu robi to na własną odpowiedzialność.

2.3 Twórcy systemu PogrzebyOnline.com nie ponoszą odpowiedzialności za sceny drastyczne i niepożądane.

  1. Odpowiedzialność

3.1 PogrzebyOnline.com nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (materialne lub niematerialne) wynikające z:

  • łamania regulaminu,
  • udostępnienia linku i hasła osobom postronnym,
  • działania szkodliwego oprogramowania, bezprawnie wprowadzonego do platformy przez osoby trzecie,
  • błędnego działania lub niedostępności platformy,
  • niespełniania przez użytkowników wymogów technicznych dla usługi pogrzeby online,
  • niewłaściwej jakości łącza internetowego.